ΓΑΚ Α.Ε.

ΓΑΚ Α.Ε.

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΓΑΚ Α.Ε.

Δραστηριότητα: Τεχνική Εταιρεία

Διεύθυνση: Σωκράτους 79, 10432 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5227132

ΑΦΜ: 094419020

ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

Αρχεία Δημοσιότητας

Οικονομικές Καταστάσεις 2015